Keijser Advocatuur

(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht

 

Mr. Keijser is gespecialiseerd in aansprakelijkheid van professionele dienstverleners, zoals accountants, belastingadviseurs en vermogensbeheerders. Bij geschillen met uw bank ten aanzien van (beleggings)advies of schending van informatieplichten of andere zorgvuldigheidsnormen, zal vaak worden gekozen voor de weg van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Mr. Keijser heeft succesvolle zaken gevoerd tot aan de Geschillencommissie en Commissie van Beroep van het Kifid. Zij staat tevens accountants bij in tuchtrechtelijke procedures.

Daarnaast behandelt zij alle ingewikkelde aansprakelijkheidskwesties voortvloeiend uit overeenkomst of schending van een zorgvuldigheidsnorm of inbreuk op een recht. Denk hierbij aan inbreuk op het auteursrecht en merkenrecht. Op deze rechten wordt tegenwoordig veelvuldig een beroep gedaan, omdat er steeds meer startups en internetaanbieders zijn die soortgelijke producten en diensten aanbieden. Tevens is veel kennis aanwezig op het gebied van internationale (rechtsmacht)geschillen.

 

Mr. Keijser behandelt onder meer de volgende zaken:

 

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Tuchtprocedures Accountantskamer en College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Procedures Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
  • Inbreuk op intellectuele eigendom
  • Geschillen nakoming (internationale) overeenkomsten
  • Aansprakelijkheid uit overeenkomst
  • Aansprakelijkheid uit de wet

 

 

 

 

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66