Keijser Advocatuur

Privacy Statement Keijser Advocatuur

Keijser Advocatuur respecteert uw privacy en wil open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u gebruik maakt van een van de diensten van Keijser Advocatuur, wordt u verzocht om persoonsgegevens te verstrekken, zoals contactpersoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak. Ook gaat het hier om gegevens ingevuld op contactformulieren of gegevens in e-mail of andere berichten en bijlagen.

 

Keijser Advocatuur is de verwerkingverantwoordelijke die uw gegevens verwerkt, de contactgegevens vindt u op deze website.

 

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening aan u.

 

Keijser Advocatuur zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Keijser Advocatuur houdt zich hierbij aan de wettelijke termijnen. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn zullen gegevens worden verwijderd of vernietigd.

 

Keijser Advocatuur zal de grossen van vonnissen op uw verzoek aan u toezenden alvorens deze te vernietigen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement van Keijser Advocatuur, dan kunt u deze richten aan: keijser@keijseradvocatuur.nl.

 

Keijser Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66