Keijser Advocatuur

Intellectueel eigendom (IE)

 

Tegenwoordig wordt op het intellectueel eigendomsrecht veelvuldig een beroep gedaan, omdat er steeds meer startups en internetaanbieders zijn die gelijkende of vernieuwende producten en diensten aanbieden. Het gaat dan vaak met name om het merkenrecht of handelsnaamrecht en het auteursrecht. De rechtspraak heeft zich behoorlijk ontwikkeld op het gebied van het auteursrecht, zodat het een complexe materie is geworden. Op dit rechtsgebied kan met de juiste juridische bijstand worden voorkomen dat er aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt. Tevens onderdeel van het IE-recht is het meer vastgelegde Modellenrecht, Octrooirecht en Databankenrecht. Ook voor geschillen met betrekking tot licentieovereenkomsten en royalties kunt u bij mr. Keijser terecht.

 

Het Intellectuele Eigendomsrecht omvat de volgende deelgebieden:

 

  • Auteursrecht
  • Merkenrecht
  • Modellenrecht
  • Octrooirecht
  • Databankenrecht
  • Handelsnaamrecht
  • Licentieovereenkomsten

 

 

 

 

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66