Keijser Advocatuur

Ontslagrecht


Ontslagrecht is onderdeel van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht bepaalt de rechten en plichten van werkgever en werknemer in geval een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het ontslagrecht is met name gericht op bescherming van de werknemer. Zowel werknemer als werkgever zijn gebaat bij professioneel advies aangaande de arbeidsrelatie, waaronder de invulling van de beëindigingsovereenkomst.

 

Bij mr. Keijser kunt u terecht voor de volgende zaken:

 

  • Ontslag
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • Loonvorderingen
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Werkgeversaansprakelijkheid

 

 

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66