Keijser Advocatuur

Ondernemingsrecht

 

Op het gebied van het ondernemingsrecht is mr. Keijser gespecialiseerd in aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en overige geschillen rondom de onderneming (corporate litigation). U kunt tevens bij haar terecht voor geschillen aangaande de nakoming van (koop)overeenkomsten, waaronder SPA's en licentie- of exploitatieovereenkomsten.

 

Mr. Keijser is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 

  • Geschillen rondom de onderneming
  • Insolventies
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid van commissarissen
  • Aansprakelijkheid van aandeelhouders
  • Aansprakelijkheid van concerns voor dochtervennootschappen
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Aandelenkoopovereenkomsten (SPA's), garanties
  • Aansprakelijkheid wegens wanprestatie
  • Nationale en internationale kwesties

 

 

Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66